Garanti & Service

Alla våra klockor omfattas av en 2 års global garanti. Vi står för eventuella reparationer och andra tillhörande kostnader under garantiperioden.

  • Klockor av hög kvalitet med bevisat mindre än 0,5% problem under hela den 2-åriga garantiperioden.

  • Eventuella garantianspråk hanteras professionellt direkt av vårt egna Service- & Reparationsteam.

  • I händelse av fel som inte omfattas av garantin, kommer vi att ge ett kostnadsförslag innan vi utför nödvändiga reparationer.