Order & Logistik

När du är nöjd, priser och ledtider klara och detaljer är bekräftade i en order lämnar vi över samtliga specifikationer till vår inköpsavdelning som stämmer av med vår säljavdelning. Inköpsordern skickas därefter till vår utvalda produktion för ändamålet. En orderbekräftelse från dem kommer därefter att stämmas av med specifikationerna och förväntad leverans kontrolleras för att undvika förseningar. Vi har full kontroll över hela kedjan.