Bolagsstruktur

Scandinavian Design Group West AB, ett bolag i Capella Industries AB koncernen. I ett led att möta nya spännande behov och en ökande efterfrågan på kvalitetsklockor mot B2B/Corporate Gift marknaden beslutade vi att förstärka koncernen med ett helt nytt affärsområde, Design4Brands.se